Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí majú v letnom semestri akad. roka 2006/07 zapísaný predmet Bakalársky projekt 2 alebo Záverečný projekt 2 a nemajú zadanie s aktuálnym dátumom odovzdania projektu, si majú prísť prevziať zadania v termíne do 20. apríla 2007 nasledovne:

  • štud. programu Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (miestnosť D 120)
  • štud. odboru Informatika k Z. Mackovej (miestnosť D 101)

 

Ide o štátnicový predmet, a preto si zadania musia prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.