Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
V súvislosti s vyhodnocovaním činností študentov doktorandského štúdia uveďte dosiahnuté výsledky v priebehu ak. roka 2008/2009 v štruktúre podľa formulára .
Vyplnený formulár (súbor je potrebné premenovať tak, že na začiatku bude vaše meno) je potrebné zaslať do 18. augusta 2009 elektronicky na adresu studium[at]fiit.stuba.sk a vytlačený podpísaný vami a vašim školiteľom na Študijné oddelenie FIIT STU (Mgr. Csonkovej).