Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prevádzka:      od 28. septembra do 19. decembra 2009 a od 7. januára do 30. júna 2010

Prevádzkové hodiny
pondelok - štvrtok:     6:15 -   7:15    16:00 - 17:00
len pre zamestnancov STU, deti zamestnancov a dôchodcov
17:00 - 18:00
pre študentov a doktorandov FEI a FIIT a cudzích návštevníkov
piatok: 6:15 -   7:15    14:30 - 16:00
len pre zamestnancov STU, deti zamestnancov a dôchodcov
16:00 - 18:00
pre študentov a doktorandov FEI a FIIT a cudzích návštevníkov
sobota: 8:00 - 13:00   
bez obmedzenia

Preukaz platí celý akademický rok.

Ceny preukazov:

pre zamestnancov FIIT STU   18 € (542,27 Sk)
pre rodinných príslušníkov:
- manžel, manželka, druh, družka a nezaopatrené deti od 10 rokov  
- nezaopatrené deti do 10 rokov  

20 € (602,52 Sk)
10 € (301,26 Sk)
pre študentov a doktorandov FIIT STU   14 € (421,76 Sk)

Preukazy pre zamestnancov (aj pre ich rodinných príšlušníkov) a doktorandov FIIT STU platné od 28. 09. 2009 sa budú vybavovať na sekretariáte dekana FIIT STU (Ľudmila Lampertová) po uhradení príslušného poplatku v Pokladnici FIIT STU (Erika Sabová) v termíne do 30. septembra 2009. Po tomto termíne si každý záujemca bude musieť uhradiť príslušný poplatok individuálne v Pokladnici FEI STU.

Preukazy pre študentov FIIT STU sa budú vybavovať na Pedagogickom oddelení FEI STU (Anna Koláriková) od pondelka 28. septembra 2009.