Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Pozrite si zoznamy oponentov bakalárskych prác na stránke Informácie k bakalárskemu projektu alebo Obhajoby projektov.