Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
že v súlade s harmonogramom štúdia v zimnom semestri ak. r. 2006/07 sa v pondelok 11. 12. 2006 vyučuje podľa rozvrhu ako v stredu a v utorok 12. 12. 2006 podľa rozvrhu ako v piatok.
Výučba v zimnom semestri sa končí v utorok 19. 12. 2006.