Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia akad. roka 2007/08, že slávnostná promócia sa uskutoční dňa 18. septembra 2008 (štvrtok) v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU na Nám. slobody 17 v Bratislave podľa nasledovného harmonogramu:

Nácvik promócie je povinný - uskutoční sa 18. 9. 2008 o 8:00 h na Strojníckej fakulte STU.