Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Žiadame študentov FIIT STU , ktorým bolo priznané prospechové štipendium v akad. roku 2009/10, aby si v termíne od 21. do 28. októbra 2009 prevzali od pani Ľ. Huskovej na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách písomné rozhodnutie dekana o priznaní štipendia a zároveň oznámili číslo bankového účtu (resp. potvrdili správnosť čísla účtu v AIS), na ktorý im bude štipendium vyplatené.