Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Registrácia predmetov je povinná.
Registráciou si študent zostavuje osobný učebný plán na akad. rok 2008/09.