Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Diplomanti štud. programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo v zimnom semestri akad. roku 2009/10 si majú prísť prevziať zadania diplomových prác (DP III) do 30. októbra 2009 k Z. Mackovej (D 101).

Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.

Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.