Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ubytovacia komisia FIIT STU v štvrtom kole pridelila/zrušila ubytovanie týmto študentom FIIT STU . Informácie o platbách za ubytovanie sú zverejnené na stránke https://charon.fiit.stuba.sk/ (dostupné sú až po prihlásení), ako aj na stránke http://www.rus.sk/ - termín platby vám upresnia na ubytovacom oddelení ŠD Mladosť. Ubytovať sa je nutné do piatich pracovných dní.

FIIT STU má v súčasnosti pridelené všetky miesta na ubytovanie. Ďaľšie pridelovanie ubytovania bude len v prípade, ak sa uvoľnia miesta na internáte (niekto sa neubytuje, nezaplatí načas, odhlási sa z ubytovania a pod.).

Ubytovanie bude prebiehať naďalej podľa poradovníka. Študentov budeme kontaktovať VÝLUČNE telefonicky a ubytovanie im bude pridelené až po potvrdení ich záujmu.

V PRÍPADE, AK MÁTE ZÁUJEM O UBYTOVANIE PO 4. KOLE, JE POTREBNÉ, ABY STE SI VYPLNILI KONTAKTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO a/alebo Č. MOBILU VO VAŠOM PROFILE v systéme https://charon.fiit.stuba.sk/.

Ďalšie informácie k ubytovaniu FIIT STU nájdete na stránke https://charon.fiit.stuba.sk/college/?query=assigned_dormitory.