Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dôležité termíny

Dovoľujeme si pripomenúť uchádzačom o inžinierske štúdium v akad. roku 2008/09, že posledný termín na podanie prihlášok na štúdium je 16. máj 2008.

Pripomíname uchádzačom, ktorí sa hlásia prostredníctvom elektronickej prihlášky, že do uvedeného termínu treba odovzdať podpísanú prihlášku aj v papierovej forme!

Zápis prijatých uchádzačov na inžinierske štúdium na FIIT STU je 10. septembra 2008.