Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia FIIT STU v akad. roku 2006/07, ktorí majú štátnu skúšku v júni 2007, že sú povinní:

  • vrátiť požičanú literatúru najneskôr do 6. júla 2007 (piatok),
  • odovzdať čitateľský preukaz (aj keď nemajú žiadne výpožičky) Knižnici FEI,
  • vyžiadať si potvrdenie o vyrovnaní záväzkov voči obom knižniciam.

 

Nesplnenie uvedených povinností bude mať za následok ZADRŽANIE DIPLOMU až do vyrovnania všetkých záväzkov voči obom knižniciam.