Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
Upozorňujeme študentov, ktorí majú povinnosť uhradiť školné za akademický rok 2008/09, že tak musia urobiť najneskôr do 20. februára 2009, t. j. v prvom týždni letného semestra. Doklad, potvrdenie o zaplatení, treba predložiť do konca februára 2009 na ŠO FIIT v čase úradných hodín.