Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
nebudú dňa 22. novembra 2007 z dôvodu slávnostného stretnutia študentov s vedením fakulty, pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.