Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
nebudú v dňoch:
  •   3. júla 2008 (štvrtok) - z dôvodu zápisu študentov do 1. roku bakalárskeho štúdia
  • a
  • 10. júla 2008 (štvrtok) – z dôvodu promócie absolventov inžinierskeho štúdia