Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

v záujme skvalitňovania výučbového procesu na našej fakulte boli by sme radi, keby ste využili vaše právo - právo vyjadriť sa ku kvalite výučby, a to vyjadrením vašich podnetov, názorov, kritických stanovísk formou anonymného dotazníka, ktorý máte možnosť vyplniť do konca zimného semestra.