Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v spolupráci s portálom Profesia.sk
vypracovala štúdiu o uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce.

Najžiadanejší sú absolventi informatických fakúlt.

NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM JE O ABSOLVENTOV FIIT STU!

Pozrite si TOP 20
aj celý dokument .