Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Prijatí sú uchádzači , ktorí získali 50 a viac bodov z celkového hodnotenia.

Zápis na štúdium je 29. júna 2006.