Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti bakalárskeho štúdia v odbore Informatika, ktorí majú v letnom semestri akad. roka 2009/10 zapísaný predmet Bakalársky projekt 2 a nemajú zadanie s aktuálnym dátumom odovzdania projektu (neodovzdali BP2 v ls 2008/09, alebo mali hodnotenie FX), je potrebné, aby si ich prišli prevziať do 31. marca 2010 k Z. Mackovej (D 101).
Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.