Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí majú v letnom semestri akad. roku 2008/09 zapísaný predmet Bakalársky projekt 2 a nemajú zadanie s aktuálnym dátumom odovzdania projektu, je potrebné, aby si ich prišli prevziať do 17. apríla 2009:
- štud. program Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
- štud. program Informatika k Z. Mackovej (D 101).

Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.

Upozornujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť Disciplinárnou komisiou FIIT STU. Práce bez zadania nebudú prevzaté Podateľňou FIIT STU.