Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznam pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Počítačové systémy a siete:

Zadania bakalárskych projektov je potrebné prevziať si osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom v termíne najneskôr 16. novembra 2006 na Organizačnom oddelení ÚPSS v miestnosti D 120 od Ing. K. Pribišovej.