Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Oznamujeme študentom inžinierskeho štúdia, ktorí v letnom semestri majú zapísaný predmet:

  • Diplomový projekt I, že zadania projektu si treba prevziať na D 120 u Ing. K. Pribišovej
  • Diplomový projekt III, že zadania projektu si treba prevziať na D 101 u Z. Mackovej 

v termíne do 13. 4. 2006.