Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

v študijnom programe

Inteligentné informačné systémy


DOKTORAND ŠKOLITEĽ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Ing. Kamil Burda

doc. D. Chudá     Model používateľa pre jeho identifikáciu
Ing. Ján Čegiň

prof. M. Bieliková     Analýza dát a strojové učenie v testovaní softvéru
Ing. Michal Farkaš

prof. P. Návrat     Prírodou inšpirované algoritmy
Ing. Peter Gašpar

prof. M. Bieliková     Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
Ing. Patrik Hlaváč

prof. M. Bieliková     Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
Ing. Michal Hucko

prof. M. Bieliková     Skúmanie interakcie človeka so softvérom metódami umelej inteligencie
Ing. Waheedullah Sulaiman Khail, M.Sc.  

doc. V. Vranić     Agilná a úsporná (lean) organizácia vývoja softvéru
Ing. Martin Labaj

prof. M. Bieliková     User Feedback for Personalized Recommendation
Ing. Martin Mocko

prof. M. Bieliková     Klasifikácia správania používateľov na webe
Ing. Samuel Pecár

prof. M. Bieliková     Analýza dát a sprístupňovanie informácií v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
Ing. Branislav Pecher

prof. M. Bieliková     Klasifikácia správania používateľov v digitálnom svete
Ing. Juraj Petrík

doc. D. Chudá Rozpoznanie podobnosti textov; programových kódov
Ing. Matúš Pikuliak

prof. M. Bieliková     Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
Ing. Miriama Pomffyová

doc. V. Rozinajová Analýza dát
Ing. Miroslav Rác

prof. M. Bieliková     Odporúčanie a predikcia aktivity človeka na webe
Ing. Mgr. Márius Rak

prof. M. Bieliková     Skúmanie interakcie človeka so softvérom metódami umelej inteligencie
Ing. Igor Stupavský

doc. D. Chudá Antisociálne správanie v online komunitách
Ing. Waheedullah Sulaiman Khail, M.Sc.

doc. V. Vranić Agilná a úsporná (lean) organizácia vývoja softvéru
Ing. Elena Štefancová

prof. M. Bieliková     Klasifikácia správania používateľov na webe
Ing. Juraj Vincúr

doc. I. Polášek Prieskumné prechádzanie informačného priestoru
Ing. Andrej Vítekr

doc. M. Kompan Odporúčanie a predikcia krátkodobého správania

* denné doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii

Kontakty na všetkých doktorandov denného štúdia FIIT STU