Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

v študijnom programe

Inteligentné informačné systémy


DOKTORAND ŠKOLITEĽ TÉMA DIZERTAČNEJ PRÁCE

Mgr. Pavle Dakić

doc. V. Vranić Reprezentácia a znovupoužitie softvérových znalostí
Ing. Igor Stupavský

doc. V. Vranić Antisociálne správanie v online komunitách
Ing. Waheedullah Sulaiman Khail, M.Sc.

doc. V. Vranić Agilná a úsporná (lean) organizácia vývoja softvéru

* denné doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii

Kontakty na všetkých doktorandov denného štúdia FIIT STU