Prejsť na obsah
GRIFO

 

Zoznam zaregistrovaných účastníkov

 

1. Balík Miroslav, Ing., Ph.D.   Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze Praha
2. Bieliková Mária, prof. Ing., PhD.   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
3. Bouša Zdeněk, Ing.   Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v BrněBrno
4. Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD.   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
5. Čičák Pavel, doc., Ing., PhD.  Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
6. Gillich RomanFakulta aplikovaných věd ZČU v PlzniPlzeň
7. Harčarik Mário   Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v KošiciachKošice
8. Herout Pavel, doc. Ing., Ph.D.   Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzityPlzeň
9. Hruška Tomáš , prof. Ing., CSc.   Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v BrněBrno
10. Janoušek Jan, doc. Ing., Ph.D.   Fakulta informačních technologií, ČVUT v PrazePraha
11. Kolářová Hana, Ing.   Fakulta informačních technologií, ČVUT v PrazePraha
12. Kordík Pavel, Ing., Ph.D.   Fakulta informačních technologií, ČVUT v PrazePraha
13. Kotuliak Ivan, doc. Ing., PhD.   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
14. Krajčovič Tibor, doc., Ing., PhD.   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
15. Křena Bohuslav, Ing., Ph.D.   Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v BrněBrno
16. Kršák Emil, doc. Ing., PhD.   Fakulta riadenia a informatikyŽilina
17. Krutišová Jana, Ing.   Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzityPlzeň
18. Kubátová Hana, doc. Ing., CSc.   Fakulta informačních technologií, ČVUT v PrazePraha
19. Matiaško Karol, prof. Ing., PhD.   Fakulta riadenia a informatikyŽilina
20. Palatinusová Ľubica, Ing.   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
21. Porubän Jaroslav, doc. Ing., PhD.   Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v KošiciachKošice
22. Rozinajová Viera, doc. Ing., PhD.   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v BratislaveBratislava
23. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D.   Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v BrněBrno
24. Sinčák Peter, prof. Ing., CSc.   Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v KošiciachKošice
25. Stabkovianska Ida, RNDr., CSc.   Fakulta riadenia a informatiakyŽilina
26. Štefanovič MariánFakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v KošiciachKošice
27. Tvrdík Pavel, prof. Ing., CSc.   Fakulta informačních technologií, ČVUT v PrazePraha
28. Vais Václav, Ing., Ph.D.   Fakulta aplikovaných vědPlzeň
29. Vávra František, doc. Ing. ,CSc.   Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzityPlzeň
30. Vokorokos Liberios, prof. Ing., PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v KošiciachKošice
31. Zábovský Michal, doc. Ing., PhD.   Fakulta riadenia a informatikyŽilina
32. Zemčík Pavel, doc. Dr. Ing.    Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v BrněBrno
33. Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.   Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v BrněBrno
34. Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc.   Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v KošiciachKošice