Prejsť na obsah
NAG - Network Academy Games

Súťaž zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí (v minulých ročníkoch označovanej ako Cisco Olymp).

Cieľom súťaže Cisco NAG je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci Sieťového akademického programu v Slovenskej Republike. Súťaž chce prispieť k zlepšeniu vzájomnej komunikácie medzi študentmi a tiež medzi študentmi a pedagógmi (inštruktormi) programu, čo pomôže vytvoriť skutočnú akademickú atmosféru medzi zúčastnenými školami. Umožní tiež oceniť najlepších študentov (skupiny aj jednotlivcov).

Súťažné kategórie:
HS3       - súťaž kolektívov (trojčlenné tímy) – žiakov stredných škôl
UNI - súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov
PT - súťaž jednotlivcov – stredoškolákov aj vysokoškolákov
Študenti zapojení do súťaže jednotlivcov môžu súťažiť v danom ročníku vo viacerých kategóriách súťaže, ak spĺňajú stanovené kritériá pre účasť v danej kategórií.

 

Harmonogram súťaže

19. 3. 2009     univerzitné kolo
v priestoroch RCNA pri FIIT STU v Bratislave
  6. -   7. 5. 2009     národné kolo
v priestoroch RCNA pri Žilinskej univerzite v Žiline
25. - 26. 6. 2009     medzinárodné kolo
v priestoroch RCNA pri FIIT STU v Bratislave

Najlepší riešitelia v jednotlivých kategóriách budú odmenení hodnotnými cenami. Zároveň im tieto ocenenia môžu pomôcť v ich ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste.

Stiahnite si plagát súťaže .