Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (ivan.kotuliak[at]stuba.sk)
Charakteristika: Laboratórium je určené na výskum v oblasti komunikačných systémov a sietí, ako aj výučbu základov počítačových systémov. Má kapacitu 12 pracovných miest s počítačmi, ktoré môžu študenti používať pre prácu na zadaných úlohách. Softvérové vybavenie počítačov sa mení vzhľadom na charakter výučby v tomto laboratóriu, kde si študenti skúšajú inštalácie rôznych operačných systémov a programového vybavenia – OS Windows, OS Linux.
Laboratórium obsahuje okrem počítačov aj rôzne hardvérové komponenty, ktoré študenti môžu používať na zmenu konfigurácie počítačov, na ktorých pracujú (sieťové karty, procesory, základné dosky, pevné disky, pamäte...). V rámci pedagogického procesu sa v laboratóriu realizuje výučba predmetu Základy počítačových systémov pre študijný program Informatika, ako aj Počítačové a komunikačné systémy a siete.
Miestnosť: 1.36