Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (katarina.jelemenska[at]stuba.sk)
Webová stránka:
Charakteristika: Laboratórium je určené na výskum a vedeckú prácu v oblasti návrhu digitálnych systémov. V súčasnosti sa pracuje na zabezpečení vybavenia laboratória hardvérovými a softvérovými prostriedkami (pracovné stanice, Xilinx Virtex-7 FPGA VC707, Kintex-7 FPGA KC705 a Artix-7 FPGA AC701 Evaluation Kit, Synopsys - Front End and Verification). Cieľom je vytvoriť špičkové laboratórium s prevádzkou profesionálnych softvérových produktov pre návrh, verifikáciu, testovateľnosť, syntézu a integráciu digitálnych obvodov a systémov do vybranej technológie. Prioritná technológia sa predpokladá technológia FPGA s podporou XILINX a ALTERA. Laboratórium bude určené pre doktorandov študijného programu 9.2.4 Aplikovaná informatika, pre tímové projekty študijného odboru Počítačové inžinierstvo a prácu na záverečných a diplomových projektoch, orientovaných do digitálneho návrhu a príbuzných výskumných tém. V rámci pedagogického procesu sa bude tiež využívať pre špecifické témy vo výučbe a laboratórium bude aj otvorené pre výskumnú prácu študentov či pre organizovanie odborných seminárov v hore uvedených témach.
Miestnosť: 5.21