Prejsť na obsah
Výskumné laboratóriá
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pištek, PhD.
Webová stránka: http://funtoro.fiit.stuba.sk
Charakteristika: Hlavným účelom laboratória je výskum multimediálnych aplikácií orientovaných na využitie v doprave. Laboratórium sa venuje výskumu projektov, ktorých účelom je možnosť aplikovania IT v doprave a ich užitočnosť a uplatnenie v praxi. Výskum prebieha s využitím špecializovaných zariadení, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre použitie v autách, autobusoch, vlakoch a i. Cieľom je vývoj aplikácií zameraných na využitie existujúceho hardvéru, ktoré zároveň prinášajú novú funkcionalitu pre používateľa v danej doméne. V súčasnosti sú k dispozícií technológie ako GPS, ultrazvukový senzor, dotykové monitory, špecializované servery pre dopravu a i. S tými to technológiami je možné pracovať pomocou rôznych OS (FreeBSD, Windows 6.0, Windows XP Embedeed, Android 1.5, Android 2.3, Android 4.0). Laboratórium vzniklo ako výsledok spolupráce s firmou Molpir, s.r.o. Na výskumných projektoch v laboratóriu pracujú aj študenti v rámci bakalárskych, diplomových a tímových projektov.
Miestnosť: 5.36
Projekty Objednávkový systém pre diaľkové autobusy – bol vyvinutý systém pre správu diaľkových autobusov, ktoré umožňujú cestujúcim objednávať si za jazdy občerstvenie. Projekt bol prezentovaný na 2nd FUNTORO Europe Convention ako pozvaná prednáška.
Multimediálny systém pre taxi služby. Projekt so zameraním sa pre zákazníka taxi služieb, ktorý má k dispozícií multimediálny obsah pre zábavu a zároveň pre kontrolu svojej cesty. Práca bola nasadená do reálne prevádzky v spoločnosti Tick Tack, s. r. o. v Prahe (Česká republika).
Turistický sprievodca. Projekt určený pre cestujúcich v osobnom aute, ktorý zobrazuje zaujímavosti v okolí na základe GPS súradníc spolu s prepojením na Internet. Projekt bol použitý ako základ pre softvér nasadený vo Viedni v turistických autobusoch s podporou viacerých jazykových mutácií.
Využitie vnorených systémov v automobilovom priemysle (VVSAP), program na podporu mladých výskumníkov na STU (01/07/2011-31/03/2012).
Spolupráca Laboratórium plne podporuje firma Molpir, s. r. o. Konzultácie prebiehajú aj s firmou Funtoro, inc.