Prejsť na obsah
Štúdium

Ďalšie vybrané služby súvisiace so štúdiom:

 

Knižnica

Knižničné a výpožičné služby pre študentov poskytuje Slovenská informatická knižnica, ktorá sídli priamo v budove FIIT STU.

Online katalóg - publikácie a ich dostupnosť v jednotlivých fakultných knižniciach.

Ďalšie informačné zdroje postytuje Virtuálna knižnica STU.

 

Stravovanie

Študenti FIIT STU majú pomerne široké možnosti stravovania.

 • Bufet na FIIT STU FIITFOOD - je možné uplatniť dotáciu, objednávanie pomocou systému WebKredit.
 • Jedáleň FEI STU (2 prevádzky: jedáleň aj bufet) - pešia vzdialenosť 2 min. od FIIT, je možné uplatniť dotáciu, objednávanie pomocou systému WebKredit.
 • Jedálne Eat and Meat a Venza v Mlynskej doline - pešia vzdialenosť 12 min. od FIIT, je možné uplatniť dotáciu pozri.
 • Jedáleň Mladosť - pešia vzdialenosť 12 min. od FIIT, momentálne mimo prevádzky.
 • Ostatné jedálne STU - dostupné pomocou MHD od cca 20 min. z FIIT, je možné uplatniť dotáciu.

Aktuálne informácie o jedálnych lístkoch vybraných jedální agreguje portál Hladný študent.

FIIT STU nijako nezodpovedá za aktuálnosť informácií na vyššie uvedených odkazoch.

Pripravujeme: Sumarizujúcu informáciu o tom, ako funguje dotačný systém.

 

Študentské pôžičky

Študenti môžu na podporu štúdia využiť aj zvýhodnené študentské pôžičky, ktoré poskytuje Fond na podporu vzdelávania.

 

Softvérová podpora pri štúdiu a výskume

 • Microsoft Imagine - bezplatný prístup k softvéru firmy Microsoft (OS Windows, Azure, Visio, SQL Server...); predtým v rámci programov MSDNAA/DreamSpark: MSDNAA na FIIT STU.
 • Microsoft Office 365 Education - bezplatný prístup s vybraným častiam služby Office 365 (vrátane Word, Excel, PowerPoint...); zabezpezpečuje CVTI STU: Office 365 Education na STU.
 • G Suite for Education - platforma s voľne dostupnými službami na podporu produktivity (Drive and Docs,  Gmail, Calendar...).
 • Akademický informačný systém (AIS) - náš obľúbený informačný systém pre evidenciu študijných a iných súvisiacich aktivít.
 • FIIT Moodle - najrozšírenejší e-learningový systém na svete Moodle sa využíva v rámci niekoľkých predmetov.
 • Yonban - podporný systém pre správu tém, zadaní a posudkov záverečných projektov.
 • Askalot - CQA systém a fórum pre študentov FIIT STU.
 • Pripojenie zdarma do akademickej siete Eduroam.
 • Prístup k softvérovému vybaveniu v laboratóriách a učebniach FIIT STU (kontá, heslá...) zabezpečuje Centrum výpočtových a komunikačných služieb.
 • Ďalší softvér dostupný pre celú univerzitu.