Prejsť na obsah
TP Cup

súťaž o najlepší tím roka

Súťaž dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu Tímový projekt, v ktorom sa v tíme, počas dvoch semestrov, vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú.

TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Účasť na súťaži je dobrovoľná
Študenti vyjadria svoj záujem o účasť v súťaži vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov.

Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu
Pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného riešenia.

V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy
Správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu Tímový projekt, s ktorými musia byť v súlade.


Predchádzajúce ročníky

2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009

Fotogaléria:
TP Cup 2016
TP Cup 2015
TP Cup 2013
TP Cup 2012
TP Cup 2011
TP Cup 2010
TP Cup 2009

Podrobnosti k organizácii súťaže >>>