Prejsť na obsah
TP Cup

Súťaž dáva študentom inžinierskeho štúdia príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu „Tímový projekt“. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Účasť na súťaži je dobrovoľná – študenti záujem o účasť v súťaži vyjadria vypracovaním a odovzdaním prihlášky projektu podľa pokynov na stránke.

Súťaž prebieha počas dvoch semestrov riešenia tímového projektu, pričom pozostáva z odovzdania priebežnej a záverečnej správy a záverečnej prezentácie vytvoreného softvérového riešenia.
V rámci súťaže sa hodnotia výstupy, ktoré odovzdajú jednotlivé tímy – správa o riešení, demonštrácia riešenia na študentskej vedeckej konferencii a prezentácia výsledkov. Tieto výstupy sa opierajú o výstupy projektu v rámci predmetu „Tímový projekt“, s ktorými musia byť v súlade.

 

Harmonogram súťaže:

24. 11. 2010   Odovzdanie prihlášky do súťaže
23.   2. 2011   Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu vrátane abstraktu na IIT.SRC 2011
  4.   5. 2011   Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2011
13.   6. 2011   Semifinále súťaže - prezentácia a demonštrácia výsledkov projektov
14.   6. 2011   Finále súťaže - prezentácia a demonštrácia výsledkov projektov >>>