Prejsť na obsah
TP Cup

 

Súťaž o najlepší tím roka

 

Harmonogram súťaže

  • 16. október 2019 - Odovzdanie prihlášky do súťaže - odovzdať elektronicky do AIS (do 23.59 hod.)
  • 24. mája 2020 - Odovzdanie všetkých vstupov do semifinálne
  • 19. júna 2020 - Finále súťaže - online prezentácie a diskusie

Ďalšie informácie k súťaži >>>

 

Registrácia

V termíne do 16. októbra 2020 do 23.59 hod.

Odovzdanie prihlášky do súťaže je v elektronickom systéme AIS >>>

 

Semifinále

Semifinálne sa uskutoční korešpondenčne. Zúčastniť sa ho môžu všetky prihlásené tímy.

Termíny na všetky vstupy do semifinálne je do 24. mája 2020 do 23.59 hod.

Úlohou každého tímu je vytvoriť a do stanoveného termínu odovzdať 4 výstupy.

  1. Prezentačné video – prezentácia na maximálne 10 minút, v ktorej každý tím odprezentuje svoj projekt. Video musí obsahovať demo aplikácie. Odporúčame zahrnúť informácie o motivácii a probléme, ktorý tím rieši, kľúčových používateľských a technických charakteristikách jeho riešenia a jeho prípadnej aplikácii či overení.
  2. Demo článok – krátky článok (max 2 strany), v ktorom každý tím opíše svoje riešenie, predovšetkým po technickej stránke. Podrobné inštrukcie budú tímom zaslané.
  3. Bleskové video – krátka videoprezentácia každého tímového projektu (60 - 90 sekúnd), ktorej cieľom je zaujať najmä študentov. Video sa tiež objaví na sociálnych sieťach a partnerských stránkach, keďže práca tímov bude prezentovaná aj svetu mimo fakulty.
  4. Krátky opis – krátky opis projektu (max. 100 slov), ktorý bude umiestnený na stránke súťaže a taktiež bude použitý pri prezentovaní práce každého tímu okolitému svetu.

Spôsob odovzdania výstupov bude ešte upresnený.

Výstupy bude posudzovať odborná porota a taktiež ostatní študenti fakulty.

 

Finále

Do samotného finále sa prebojuje 6 tímov:
5 tímov vyberie porota a 1 tím vyberú študenti fakulty v anketovom hlasovaní.

Finále sa následne uskutoční 19. júna 2020 formou online prezentácií a diskusií, na základe ktorých odborná porota vyberie víťazný tím.

 

Porota

predseda:
Jakub Šimko (FIIT STU)

členovia:
Slavomír Bača (robime.it)
Alojz Časný (Tempest)
Juraj Červeň (Softec)
Ľubomír Činčura (Accenture)
Pavol Frič (Ditec)
Martin Hrnko (QBSW)
Peter Gejguš (Kistler)
Igor Kalamen (Sféra)
Tomáš Konečný (Unicorn)