Prejsť na obsah
TP Cup

     Predseda komisie:
Mária Bieliková - FIIT STU v Bratislave
Členovia komisie:
Juraj Červeň - Softec, spol
Pavol Frič - Ditec, a. s.
Martin Hrnko - QBSW, a. s.
Zdeno Jašek - PosAm, spol. s r. o.
Ladislav Silárzsky, Unicorn - esk, s. r. o.