Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Upozorňujeme študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia akad. roka 2019/20, že Úvod do štúdia začína v pondelok 16. septembra 2019 o 8.00 hod. v Aule Magne (v miestnosti -1.61) v budove FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2.

Podrobný harmonogram (aktualizovaný 11. 9. 2019).