Prejsť na obsah
Akademický senát FIIT STU

E-mail všetkým členom AS FIIT môžete poslať použitím adresy:
senat[at]fiit.stuba.sk

Predsedníctvo AS FIIT STU:
e-mail: predsednictvo[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Lacko, PhD. - predseda
e-mail: predseda[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Peter Trúchly, PhD. - predseda zamestnaneckej časti
Lukáš Csóka - predseda študentskej časti

Tajomníčka AS FIIT STU:
e-mail: tajomnik[at]as.fiit.stuba.sk
Mg. Viera Danišová

Členovia zamestnaneckej časti AS FIIT STU:
e-mail: zamestnanci[at]as.fiit.stuba.sk

Ing. Vanda Benešová, PhD.
Ing. Peter Kapec, PhD.
Mgr. Alena Kovárová, PhD.
Ing. Peter Lacko, PhD.
Ing. Jakub Šimko, PhD.
Ing. Peter Trúchly, PhD.
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

Členovia študentskej časti AS FIIT STU:
e-mail: studenti[at]as.fiit.stuba.sk

Bc. Lukáš Csóka
Ľubomír Fischer
Ing. Marek Galinski
Ing. Juraj Petrík