Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Vysokoškolskí učitelia (Teaching Staff)

  Profesori (Professors)
  prof. Ing. Mária BIELIKOVÁ, PhD.
  prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.
  prof. Ing. Ivan KOTULIAK, PhD.
  prof. RNDr. Mária LUCKÁ, PhD.
  prof. Ing. Pavol NÁVRAT, PhD.

  Docenti (Associate Professors)
  doc. Ing. Vanda BENEŠOVÁ
  doc. RNDr. Anna BOU EZZEDDINE
  doc. Ing. Ladislav HUDEC, PhD.
  doc. Mgr. Daniela CHUDÁ, PhD.
  doc. Ing. Michal KOMPAN, PhD.
  doc. Ing. Tibor KRAJČOVIČ, PhD.
  doc. Ing. Peter LACKO, PhD.
  doc. Ing. Ivan POLÁŠEK, PhD.
  doc. Ing. Viera ROZINAJOVÁ, PhD.
  doc. Ing. Jakub ŠIMKO, PhD.
  doc. Ing. Marián ŠIMKO, PhD.
  doc. Ing. Valentino VRANIĆ, PhD.

  Odborní asistenti (Assistant Professor)
  Ing. Rastislav BENCEL, pHd.
  Ing. Dušan BERNÁT, PhD.
  Ing. Miroslav BLŠTÁK, PhD.
  Mgr. Barbara DRNAJOVÁ
  Mgr. Gabriela GRMANOVÁ, PhD.
  Ing. Pavol HELEBRANDT, PhD.
  Ing. Ján HUDEC, PhD.
  RNDr. Ingrid NAGYOVÁ, PhD.
  Ing. Katarína JELEMENSKÁ, PhD.
  Ing Peter KAPEC, PhD.
  Ing. Ivan KAPUSTÍK
  Ing. Ján LANG, PhD.
  Ing. Dominik MACKO, PhD.
  Ing. Róbert MÓRO, PhD.
  Ing. Peter PIŠTEK, PhD.
  Ing. Karol RÁSTOČNÝ, PhD.
  Ing. Ivan SRBA, PhD.
  Ing. Peter TRÚCHLY, PhD.
  Mgr. Jozef TVAROŽEK, PhD.

Výskumní pracovníci (Researchers)

  Ing. Peter DEMČÁK
  Ing. Michal RIES, Dr. techn.
  Ing. Jakub ŠEVCECH, PhD.