Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

január 2021

 • 21.01.2021
 • 14.01.2021
  • IIT.SRC 2021 - Call for Papers
   April 22, 2021 at FIIT STU in Bratislava - Informatics and Information Technologies Student Research Conference. March 15, 2021 is the deadline for submissions.
   Your solution certainly interest someone.
   Selected best papers may receive a grant for their further presentation at the international forum.  
  • Net@FIIT 2021
   8. februára 2021 o 12.00 hod. na FIIT STU v Bratislave sa uskutoční online súťaž stredoškolákov zameraná na overenie vedomostí z oblasti počítačových sietí, najmä konfigurácie aktívnych sieťových prvkov, ako sú prepínače a smerovače. Registrácia je otvorená do 7. 2. 2021 do 23.59 hod.  
 • 05.01.2021
  • Usmernenie dekana FIIT STU
   V nadväznosti na platnosť a znenie Príkazu rektora STU č. 1/2021 , vydáva dekan FIIT STU v Bratislave pre zamestnancov fakulty nasledujúce usmernenie.  
  • Platia sprísnené pravidlá
   V súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami platí nový Príkaz rektora STU č. 1/2021 zameraný na úpravu vzdelávacieho a pracovného procesu v rámci univerzity. Nariaďuje okrem iného až do 24. januára 2021 uskutočňovať všetky vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia dištančnou metódou.  
  • Novoročný príhovor dekana fakulty
   Vážení kolegovia, milí študenti, priatelia, dovoľte mi na začiatku nového kalendárneho roka sa Vám všetkým krátko prihovoriť a popriať Vám všetko dobré, veľa zdravia, lásky, súdržnosti, síl a úspechov v rodinnom i profesijnom a akademickom živote. Prajem celej našej spoločnosti, aby sme sa čím skôr vrátili do normálneho života, želám nám všetkým veľa zdravia a nádej na lepšiu budúcnosť.