Prejsť na obsah
Akademická obec FIIT STU

Študenti denného bakalárskeho štúdia

  • v odbore Informatika
  • v odbore Počítačové inžinierstvo

Študenti denného inžinierskeho štúdia

  • v odbore Informačné systémy
  • v odbore Softvérové inžinierstvo

Študenti denného doktorandského štúdia