Prejsť na obsah
Všetky podujatia
14. 12. 2006 Od špecifikácie požiadaviek po údržbu informačných systémov
(Bratislava) - odborná prednáška firmy Softec
08. 12. 2006 Deň otvorených dverí FIIT STU
(Bratislava) - deň otvorených dverí
29. 11. 2007 Operačný systém i5/OS s praktickými ukážkami
(Bratislava) - 7. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
28. 11. 2006 - 29. 11. 2006 WIKT 2006
(Bratislava) - seminár zameraný na oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií
27. 11. 2006 - 29. 11. 2006 GCCP 2006
(Bratislava) - konferencia v oblasti gridového počítania pre komplexné problémy
27. 11. 2006 Moderné trendy výskumu softvérových systémov a informačných systémov
(Bratislava) - seminár k najnovším trendom v informačných a softvérových systémoch
24. 11. 2006 ACM SRC 2006
(Praha, ČR) - súťaž študentských projektov
22. 11. 2006 Operačné systémy Linux a z/OS v top technológiách IBM
(Bratislava) - 6. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
21. 11. 2006 IBM Tivoli - produkty pre bezpečnosť a manažment IS
(Bratislava) - 5. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
16. 11. 2006 Dátové modelovanie s IBM Data Architectom
(Bratislava) - 4. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
16. 11. 2006 Životný cyklus veľkého projektu
(Bratislava) - 3. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
15. 11. 2006 Pokročilé databázové technológie IBM
(Bratislava) - 2. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
14. 11. 2006 Prístup mobilných zariadení k webovým aplikáciám
(Bratislava) - 1. prednáška s cyklu November s technológiami IBM
14. 11. 2006 - 29. 11. 2006 November s technológiami IBM
(Bratislava) - cyklus prednášok o technológiách IBM
14. 11. 2006 Academic Developer Days
(Bratislava) - seminár o najnovších Microsoft technológiách a vývojárskych nástrojoch
27. 10. 2006 - 28. 10. 2006 ACM ICPC 2006
(Gabčíkovo) - lokálne kolo medzinárodnej programátorskej súťaže na STU
26. 10. 2006 - 27. 10. 2006 Stretnutie informatických pracovísk univerzít s technickou orientáciou
(Gabčíkovo) - seminár zameraný na výmenu informácií o spôsoboch vedenia výučby, vzdelávania, obsahu študijných programov a výskumu
19. 10. 2006 Prostriedky business modelovania
(Bratislava) - cyklus prednášok venovaných technológiám IBM
12. 10. 2006 Business analýza informačného systému,Servisne orientovaná architektúra tvorby IS (SOA)
(Bratislava) - cyklus prednášok venovaných technológiám IBM
12. 10. 2006 - 19. 10. 2006 IBM Business Partner Technology Initiative
(Bratislava) - cyklus prednášok venovaných technológiám IBM
11. 10. 2006 - 13. 12. 2007 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií
10. 10. 2006 - 12. 10. 2006 Akadémia 2007
(Bratislava) - prezentáciu fakulty počas veľtrhu pomaturitného vzdelávania
29. 09. 2006 - 13. 12. 2006 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií
29. 09. 2006 - 30. 09. 2006 NAZOU
(Nízke Tatry) - seminár k výskumnému projektu
29. 09. 2006 ENUM Day
(Bratislava) - odborný seminár
26. 09. 2006 - 01. 10. 2006 ITAT 2006
(Nízke Tatry) - konferencia o informačných technológiách
12. 06. 2006 Technológie pre e-vzdelávanie
(Praha, ČR) - 5. ročník seminára k technológiam, postupom a hotovým či pripravovaným riešeniam súvisiacich s elektronickým vzdelávaním
01. 06. 2006 - 02. 06. 2006 RoboCup 2006
(Bratislava) - regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale
28. 05. 2006 - 01. 10. 2006 Kognícia a umelý život VI
(Třešť, ČR) - český a slovenský seminár o kognícii a umelom živote
04. 05. 2006 Architektúra zSeries - Mainframe
(Bratislava) - 6. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
28. 04. 2006 Realizácia datacentier
(Bratislava) - 9. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
27. 04. 2006 Superpočítače IBM
(Bratislava) - 8. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
26. 04. 2006 IIT.SRC 2006
(Bratislava) - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie
26. 04. 2006 Superpočítače IBM
(Bratislava) - 7. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
20. 04. 2006 - 22. 06. 2009 Spring Conference on Computer Graphics 2006
(Bratislava) - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie
20. 04. 2006 Správa kľúčov v distribuovanom prostredí
(Bratislava) - odborný seminár
10. 04. 2006 Moderné páskové technológie a IBM Tivoli Storage Manager
(Bratislava) - 5. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
03. 04. 2006 Storage I
(Bratislava) - 4. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
27. 03. 2006 Architektúra iSeries - AS/400
(Bratislava) - 3. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
20. 03. 2006 Architektúra xSeries - Intel / AMD
(Bratislava) - 2. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
13. 03. 2006 Architektúra pSeries - POWER5™
(Bratislava) - 1. prednáška z cyklu prednášok venovaných technológiam IBM
13. 03. 2006 - 04. 05. 2006 IBM Business Partner Technology Initiative
(Bratislava) - cyklus prednášok venovaných technológiam IBM
10. 03. 2006 - 11. 03. 2006 ProFIIT 2006
(Bratislava) - finále súťaže v programovaní pre stredoškolákov
07. 02. 2006 Deň otvorených dverí FIIT STU 2006
(Bratislava) - deň otvorených dverí
23. 01. 2006 - 12. 02. 2006 ProFIIT 2006
- korešpondenčné kolo súťaže v programovaní pre stredoškolákov
21. 01. 2006 - 22. 02. 2006 SOFSEM 2006
(Měřín, ČR) - medzinárodná konferencia
18. 01. 2006 - 15. 06. 2006 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií (začiatok cyklu: 05. 10. 2005)