Prejsť na obsah
Všetky podujatia
11. 12. 2009 Deň otvorených dverí
(Bratislava) - deň otvorených dverí
25. 11. 2009 NGN workshop
(Bratislava) - pracovné dielne v oblasti sietí budúcej generácie
19. 11. 2009 - 20. 11. 2009 ICETA 2009
(Stará Lesná) - 6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej novým e-learningovým technológiám
18. 11. 2009 eLearning v praxi
(Stará Lesná) - 5. ročník súťaže - sprievodné podujatie medzinárodnej konferencie ICETA 2009
12. 11. 2009 - 13. 11. 2009 WIKT 2009
(Herľany) - 4. dielňa o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách
26. 10. 2009 - 28. 10. 2009 GCCP 2009
(Bratislava) - konferencia v oblasti gridového počítania pre komplexné problémy
16. 10. 2009 - 17. 10. 2009 Programátorská súťaž ACM ICPC 2009 na STU
(Bratislava) - lokálne kolo súťaže na STU
12. 10. 2009 - 14. 12. 2009 Spoločný seminár umelej inteligencie
(Bratislava) - semináre z oblasti informatického vedného odboru „umelá inteligencia“ v jej rôznych podobách od riadenia až po kognitívnu vedu
06. 10. 2009 - 08. 10. 2009 Akadémia 2009
(Bratislava) - prezentácia fakulty počas veľtrhu pomaturitného vzdelávania
25. 09. 2009 Noc výskumníka
(Bratislava) - prezentácia úspešných projektov študentov FIIT na vedeckej show Veda na živo
07. 09. 2009 - 09. 09. 2009 Letná univerzita pre stredoškolákov
(Bratislava, Trnava, Gabčíkovo) - projekt určený študentom 3. ročníkov gymnázií
28. 06. 2009 - 15. 12. 2009 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií
25. 06. 2009 - 26. 06. 2009 NAG 2009
(Bratislava) - medzinárodné kolo súťaže pre študentov Cisco NetAcad slovenských stredných a vysokých škôl
19. 06. 2009 - 31. 12. 2009 FIITAPIXEL
(Bratislava) - fotosúťaž
19. 06. 2009 TP Cup 2009
(Bratislava) - 1. ročník súťaže - v tvorbe softvérových riešení
16. 06. 2009 Knowledge acquisition and dissemination
(Bratislava) - seminár
01. 06. 2009 - 04. 06. 2009 Kognícia a umelý život IX
(Stará Lesná) - slovenský a český seminár o kognícii a umelom živote
29. 05. 2009 RoboCup 2009
((Bratislava) - regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale
16. 05. 2009 TEAP
- online programátorská súťaž zameraná na tvorbu efektívnych algoritmov a programov
14. 05. 2009 HPC TOUR 2009
- prezentácia o využití High Performance Computing (HPC) v škole, vo výskume a v praxi
06. 05. 2009 - 07. 05. 2009 NAG 2009
(Bratislava) - regionálne a národné kolo súťaže pre študentov Cisco NetAcad slovenských stredných a vysokých škôl
29. 04. 2009 IIT.SRC 2009
(Bratislava) - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie
29. 04. 2009 Súťaž v rýchlostnom programovaní
(Bratislava) - súťaž pre študentov
28. 04. 2009 Doctor honoris causa Petrovi Brusilovskemu
(Bratislava) - udelenie čestného titulu
27. 04. 2009 Visions of Adaptive Social Web
(Bratislava) - prezentácia s otvorenou diskusiou
23. 04. 2009 - 25. 04. 2009 Spring Conference on Computer Graphics 2009
(Budmerice) - medzinárodná konferencia
27. 03. 2009 - 28. 03. 2009 ProFIIT 2009
(Bratislava) - finále súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl
19. 03. 2009 NAG 2009
(Bratislava) - univerzitné kolo súťaže pre študentov RCNA pri FIIT STU
06. 03. 2009 Moderné sieťové technológie a technologické platformy
(Bratislava) - 5. podujatie Týždňa spolupráce s praxou zamerané na prezentáciu najnovších sieťových technológií a technologických platforiem - Cisco Roadshow
05. 03. 2009 Informačné technológie v praxi 2009
(Bratislava) - 4. podujatie Týždňa spolupráce s praxou zamerané na použitie najmodernejších technológií a princípov vývoja informačných systémov v praxi (spoločnosti Softec a Centaur)
04. 03. 2009 Trendy v IT na rok 2009
(Bratislava) - 3. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou Soitron
03. 03. 2009 Trendy vo vývoji softvéru
(Bratislava) - 2. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou PoSam
02. 03. 2009 Riadenie a správa IT
(Bratislava) - 1. podujatie Týždňa spolupráce s praxou so spoločnosťou HP
02. 03. 2009 - 06. 03. 2009 Týždeň spolupráce s praxou
(Bratislava) - týždeň podujatí venovaných informačným a sieťovým technológiám
16. 02. 2009 - 17. 06. 2009 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií
12. 02. 2009 - 29. 06. 2009 Spoločný seminár umelej inteligencie
(Bratislava) - semináre z oblasti informatického vedného odboru „umelá inteligencia“ v jej rôznych podobách od riadenia až po kognitívnu vedu
04. 02. 2009 - 06. 02. 2009 Znalosti 2009
(Brno) - konferencia o najnovších trendoch vo výskume a vývoji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, organizovania a prezentovania znalostí
19. 01. 2009 - 08. 02. 2009 ProFIIT 2009
- korešpondenčné kolo súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl