Prejsť na obsah
Všetky podujatia
15. 12. 2008 - 16. 12. 2008 SMAP 2008
(Praha, ČR) - medzinárodný seminár o prispôsobovaní a personalizácii médií na základe sémantiky
12. 12. 2008 Deň otvorených dverí
(Bratislava) - deň otvorených dverí
06. 11. 2008 - 07. 11. 2008 WIKT 2008
(Smolenice) - 3. dielňa o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách
31. 10. 2008 - 01. 11. 2008 Programátorská súťaž ACM ICPC 2008 na STU
(Bratislava) - lokálne kolo súťaže na STU
27. 10. 2008 - 28. 10. 2008 GCCP 2008
(Bratislava) - konferencia v oblasti gridového počítania pre komplexné problémy
07. 10. 2008 - 09. 10. 2008 Akadémia 2008
(Bratislava) - prezentácia fakulty počas veľtrhu pomaturitného vzdelávania
03. 10. 2008 - 19. 12. 2008 Seminár z Umelej inteligencie
(Bratislava) - séria prezentácií z informatického vedného odboru Umelá inteligencia v jej rôznych podobách od riadenia až po kognitívnu vedu
01. 10. 2008 - 10. 12. 2008 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií
26. 09. 2008 - 27. 09. 2008 Noc výskumníka
(Bratislava) - prezentácia úspešných projektov študentov FIIT na vedeckej show Veda na živo
22. 09. 2008 - 26. 09. 2008 ITAT 2008
(Hrebienok) - konferencia venovaná informačným technológiám
11. 09. 2008 - 13. 09. 2008 ICETA 2008
(Stará Lesná) - 6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej novým e-learningovým technológiám
10. 09. 2008 eLearning v praxi
(Stará Lesná) - 5. ročník súťaže - sprievodné podujatie medzinárodnej konferencie ICETA 2008
30. 05. 2008 Technológie pre e-vzdelávanie
(Praha, ČR) - seminár o technológiach, postupoch a hotových alebo pripravovaných riešeniach súvisiacich s elektronickým vzdelávaním
29. 05. 2008 - 30. 05. 2008 RoboCup 2008
((Bratislava) - regionálny turnaj v simulovanom robotickom futbale
26. 05. 2008 - 29. 05. 2008 Kognícia a umelý život VIII
(Praha, ČR) - český a slovenský seminár o kognícii a umelom živote
19. 05. 2008 TEAP
- online programátorská súťaž zameraná na tvorbu efektívnych algoritmov a programov
15. 05. 2008 TEAP
- online programátorská súťaž zameraná na tvorbu efektívnych algoritmov a programov
30. 04. 2008 IIT.SRC 2008
(Bratislava) - študentská vedecká konferencia zameraná na informatiku a informačné technológie
30. 04. 2008 Súťaž v rýchlostnom programovaní
(Bratislava) - súťaž pre študentov
21. 04. 2008 - 23. 04. 2008 Spring Conference on Computer Graphics 2008
(Budmerice) - medzinárodná konferencia
04. 04. 2008 Cisco Olymp 2008
(Bratislava) - regionálne a národné kolo súťaže pre študentov Cisco NetAcad slovenských stredných a vysokých škôl
11. 04. 2008 - 26. 06. 2008 Seminár z Umelej inteligencie
(Bratislava) - séria seminárov z oblasti informatického vedného odboru Umelá inteligencia v jej rôznych podobách od riadenia až po kognitívnu vedu
28. 03. 2008 - 29. 03. 2008 ProFIIT 2008
(Bratislava) - finále súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl
12. 03. 2008 Cisco Roadshow
(Bratislava) - prezentácia najnovších sieťových technológií a technologických platforiem
07. 03. 2008 Cisco Olymp 2008
(Bratislava) - univerzitné kolo súťaže pre študentov Cisco NetAcad slovenských stredných a vysokých škôl
13. 02. 2008 - 15. 02. 2008 Znalosti 2008
(Bratislava) - konferencia o najnovších trendoch vo výskume a vývoji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, organizovania a prezentovania znalostí
10. 02. 2008 - 14. 02. 2008 Kybernetika a informatika
(Ždiar) - medzinárodná konferencia SSKI
21. 01. 2008 - 10. 02. 2008 ProFIIT 2008
- korešpondenčné kolo súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl
19. 01. 2008 - 25. 01. 2008 SOFSEM´08
(Nový Smokovec) - medzinárodná konferencia o súčasných trendoch v informatike
17. 01. 2008 - 21. 06. 2008 PeWe
(Bratislava) - cyklus seminárov v oblasti adaptívnych hypermédií a personalizovaných webových aplikácií