Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Predseda:

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

Členovia:

Ing. Ján Hudec, PhD.
Ing. Ivan Kapustík
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Tomáš Tánczos - študent bakalárskeho štúdia
Bc. Tomáš Frídel - študent inžinierskeho štúdia
Ing. Peter Kaňuch - študent doktorandského štúdia
Mgr. Peter Lehoczký - študent doktorandského štúdia

Tajomníčka:

Mgr. Katarína Herzogová