Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Predseda:

doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.

Členovia:

doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Ing. Ivan Kapustík
Ing. Ján Hudec, PhD.
Marek Drgoňa - študent bakalárskeho štúdia
Bc. Marko Ondruš - študent inžinierskeho štúdia
Bc. Veronika Žatková - študentka inžinierskeho štúdia
Ing. Miriama Pomffyová - študentka doktorandského štúdia

Tajomníčka:

Mgr. Zuzana Horniaková