Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Generálny predseda:   Mária Bieliková
Programoví (spolu)predsedovia:   Michal Kompan
Pavol Návrat
 
Členovia:   Michal Barla
Vanda Benešová
Anna Bou Ezzeddine
Peter Drahoš
Ladislav Hudec
Daniela Chudá
Katarína Jelemenská
Peter Kapec
Ivan Kotuliak
Tibor Krajčovič
Tomáš Kramár
Eduard Kuric
Peter Lacko
Ján Lang
Ján Laštinec
Marián Lekavý
Mária Lucká
Dominik Macko
Alena Martonová
Peter Pištek
Ivan Polášek
Viera Rozinajová
Karol Rástočný
Ivan Srba
Petr Šaloun
Jakub Ševcech
Jakub Šimko
Marián Šimko
Peter Trúchly
Jozef Tvarožek
Valentino Vranić
 
Sprievodné podujatia:  
IIT.SRC Junior   Katarína Mršková (garant: Jakub Šimko)
Girl´s Day   Martina Ries (garant: Petra Kotuliaková)
Výstava fotografií   Ján Lang (garant: Ján Lang)
 
Organizačný predseda:   Zuzana Marušincová
Členovia:   Michal Kompan
Zuzana Macková
Katarína Mršková
Ľubica Palatinusová
Viera Rozinajová
Branislav Steinmüller
Roman Stovíček