Prejsť na obsah
IIT.SRC

 

 

 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční formou posterovej prezentácie v priestoroch 1. PP.

Členovia poroty vyhodnotia najlepších, ktorí budú na slávnostnom vyhodnotení ocenení. Súťaží sa o Best Paper v jednotlivých stupňoch štúdia a Deans Award, Best Project a ocenenia profesijných spoločností.

Konferencia je prístupná pre širokú verejnosť, ktorá môže taktiež ohodnotiť postery a vybrať Best Poster a zároveň sa zúčastniť zlosovania o zaujímavé ceny.

 

Program konferencie

27. apríl 2017

 

  7.45 –   8.30   Registrácia autorov príspevkov - priestory chodby na 1. NP
a členov hodnotiacich komisií - salónik (-1.27 na 1. PP)
  7.45   Inštalácia posterov pre BLOK I
 
  8.45 – 10.00  
Otvorenie študentskej vedeckej konferencie

Pozvaná prednáška
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
Cesare Pautasso:
(University of Lugano)
Liquid Web Apps

 

Mapka rozloženia stánkov.


Pozvaná prednáška (prezentácia)
 
10.15 – 11.45   BLOK I
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 11.45   TP Cup 2017 - BLOK I - prehliadka tímových projektov v súťaži
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
10.15 – 13.45   Výstava najlepších fotiek súťaže FIITAPIXEL
priestory chodby na 1. PP
 
10.30 – 14.00   Girl´s Day 2017
Študovňa a laboratóriá FIIT
 
11.45 – 12.15   OBEDNÁ PRESTÁVKA
 
12.00 - 12.15   Inštalácia posterov pre BLOK II
12.00 – 13.30   TP Cup 2017 - BLOK II - prehliadka tímových projektov v súťaži
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
12.15 – 13.45   BLOK II
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
12.15 – 13.45   IIT.SRC Junior 2017 - prezentácie projektov stredoškolákov
Zoznam príspevkov
priestory chodby na 1. PP
 
14.15 – 15.30   Slávnostné vyhodnotenie konferencie IIT.SRC
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)