Prejsť na obsah
IIT.SRC

IIT.SRC Junior je aktivita určená pre šikovných stredoškolákov, ktorí majú zaujímavý, inovatívny nápad či projekt v oblasti informatiky a informačných technológií.

Ak ste jednou/jedným z nich, chceme o vašom projekte počuť!

Zapojte sa do IIT.SRC Junior a získajte konzultáciu svojho projektu mentorom z radov našich najskúsenejších študentov. Dostanete tiež možnosť svoj projekt prezentovať na našej študentskej vedeckej konferencii.

 

Harmonogram:

6. 2. 2017   uzávierka prihlásenia sa do projektu zaslaním krátkej informácie o projekte v slovenskom alebo anglickom jazyku v pdf formáte, ktoré vystihnú hlavnú myšlienku a aj stav jeho rozpracovania na e-mailovú adresu: junior[at]fiit.stuba.sk (dôležité: uviesť meno a priezvisko, emailový kontakt, školu a jej adresu každého spolu/autora).
27. 2. 2017   oznámenie o akceptácii a pridelenie mentora, ktorý poradí pri ďalšej príprave projektu a k prezentácii

13. 3. 2017

24. 3. 2017

odovzdanie krátkej informácie k projektu v angličtine v zadanom formáte - camera ready (Pôjde o krátky článok opisujúci váš projekt, ktorý bude zaradený do nášho konferenčného zborníka. S prípravou obsahu a aj formátu pomôže mentor.)
18. 4. 2017   odovzdanie posteru na tlač - formát A1 landscape, s prípravou obsahu a aj formátu pomôže mentor
27. 4. 2017   IIT.SRC Junior 2017 - prezentácia projektov

 

Príspevok

 • z oblasti informatiky a informačných technológií, prekryv s inou oblasťou je možný a vítaný; informatika málokedy slúži sama sebe, naopak, býva aplikovaná na riešenie problémov v iných oblastiach.
 • zaujímavý či inovatívny - informačné a komunikačné technológie poskytujú silné nástroje (napr. softvér alebo návrh topológie siete), ktorým aj jednotlivec vie priniesť významný príspevok či už pre zlepšovanie života, uľahčovanie náročných procesov, riešenie problémov, vzdelávanie, alebo aj zábavu a oddych.
 • porozhliadnite sa okolo seba a uvidíte, čo všetko by sa dalo riešiť, alebo ukážte na webe niečo, čo iní nevidia, alebo nájdite zaujímavý spôsob, ako sa zahrať, alebo vymyslite zaujímavé prepojenie zariadení, ktoré prinesie nejakú pridanú hodnotu.
 • aspoň čiastočne realizovaný či overený - vašim cieľom nie je vytvoriť hotový produkt, ktorý by sa na druhý deň mohol predávať (niečo také vyžaduje veľa úsilia), ale presvedčiť vhodne formulovanou myšlienkou nápadu, podporenou vyhotoveným prototypom či uskutočneným experimentom. V čase podania prihlášky to nemusí byť hotové, máte na to ešte priestor až do odovzdania posteru a samotnej konferencie.
 • výsledkom úprimnej snahy a zápalu.

 

Rady pri vypracúvaní projektu

 • Spomeňte si na svoje osobné či školské projekty.
 • Málo je niekedy viac. Píšte a tvorte veci, ktoré sú z hľadiska vášho nápadu najdôležitejšie, ušetríte čas a nestratíte hodnotu.
 • Ak vám práve teraz napadlo niečo, čo ešte nemáte rozpracované, ozvite sa, poradíme vám, ako to posunúť tak, aby ste to stihli s vašimi skúsenosťami a znalosťami dostať do takého stavu, aby ste mali radosť z prezentácie. Keď to nepôjde, nič sa nedeje. Kto neskúsi ten nič nezíska.
 • Nečakajte do posledného dňa termínu, ozvite sa hneď, ako vám niečo napadne, napíšte pár riadkov o tom. Priradíme vám mentora z radov našich šikovných študentov a spolu s ním (s ňou) dotvoríte váš nápad, resp. budete sa vedieť lepšie rozhodnúť, či do toho ísť, alebo nie.
 • Rozprávajte sa o svojom projekte s ľuďdmi vo vašom okolí, pomôže vám smerovať ho čo najužitočnejšie a vychytať prípadné muchy. Aj krátky rozhovor s nezaujatým človekom vás dokáže upozorniť na skutočnosti, ktoré ste si predtým nevšimli práve vďaka vášmu zápalu pre projekt. Nechajte ľudí pohrať sa s vašim prototypom.
 • Neodmietajte kritiku, nájdite v nej konštruktívne prvky.
 • Google first. Nerobte znova veci, ktoré spravil niekto iný, najmä ak ide len o súčiastky vášho riešenia. Web je plný voľne dostupných softvérových knižníc, ktoré vám pomôžu. Neprogramujte znova usporiadanie quicksortom, ak už ho niekto spravil, iba ak by vaša implementácia bola niečím zaujímavá.