Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

      
Informatics and Information Technologies
Student Research Conference

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2012, ktorá sa uskutoční

25. apríla 2012

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia. Najlepšie príspevky dostanú ponuku na publikovanie vo vedeckom časopise Information Sciences and Technologies.


Program konferencie>>>   
Prijaté príspevky do zborníka
BLOK 1   BLOK 2
Postkonferenčný zborník>>>   
Súťaž o cestovný grant>>>   
Výhercovia cestovného grantu>>>
Programátorská súťaž>>>  
ProFIIT 2012 - finále>>>  
IIT.SRC Junior 2012>>>   
Aktuálne informácie>>>  
Fotogaléria>>>


Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku v predpísanom formáte:
- rozsah príspevku pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia je max. 6 strán,
- rozsah príspevku pre študentov 3. stupňa štúdia je max. 8 strán.

 

Výzva na podávanie príspevkov

  Pozývame študentov všetkých troch stupňov podať príspevok o výsledku vlastného výskumu vykonaného počas štúdia. Príspevky typicky opisujú výsledky, ktoré študent dosiahol, zaradené do kontextu poznania primerane stupňu štúdia. Dôležité je venovať sa v primeranej miere aj vyhodnoteniu navrhnutých riešení, či už formou teoretickej štúdie, experimentov alebo prípadových štúdií zostavený na základe vlastných výsledkov.
  Viac informácií >>>

 

Podmienky účasti
 • ako autori príspevkov sú uvedení výlučne študenti
 • príspevky opisujú výsledky výskumu, ktorý študenti vykonali v čase, keď boli študenti a pod vedením, resp. s využitím konzultácií akademických pracovníkov (výskumníkov, učiteľov) a v prípade študentov 1. a 2. stupňa aj študentov doktorandského štúdia,
 • prehľadové štúdie sú významnou súčasťou výskumu, ale pre IIT.SRC nie sú akceptovateľné
 • v každom príspevku je uvedený vedúci (kto príspevok konzultoval)
 • jeden študent môže zaslať len jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP)
 • jeden študent môže zaslať len jeden príspevok (netýka sa sprievodných akcií, ako napr. TP CUP)
 • podmienkou zaradenia príspevku do zborníka je prezentovnie príspevku formou posteru na konferencii