Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

      
Informatics and Information Technologies
Student Research Conference

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripravuje študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2009, ktorá sa bude konať

29. apríla 2009

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov výskumu študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.


Program konferencie>>>        Programátorská súťaž>>>        Aktuálne informácie>>>        Fotogaléria>>>


Konferencia sa uskutočňuje v troch kategóriách:

 • výsledky výskumu študentov bakalárskych študijných programov
 • výsledky výskumu študentov inžinierskych študijných programov
 • výsledky výskumu študentov doktorandských študijných programov

a v rámci kategórií najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • informatika
 • softvérové inžinierstvo
 • informačné systémy
 • počítačové systémy
 • počítačové siete
 • umelá inteligencia
 • počítačová grafika a multimédiá
 • webové technológie


Hlavní sponzori: Ďalší finanční sponzori: Mediálny partner:
     
HP Slovakia, s. r. o. IBM Slovensko, spol. s r. o.   Ditec, a. s. Goldstein & Fuchs, s. r. o. Nadácia pre rozvoj informatiky   PC Revue

Výsledky výskumu sa prihlasujú na konferenciu formou príspevku v anglickom jazyku (rozsahu max. 8 strán) v predpísanom formáte.

Dôležité termíny:
Zaslanie abstraktu do 18. 2. 2009 (streda)
Zaslanie príspevku do 23. 2. 2009
do 25. 2. 2009
(pondelok)
(streda)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku   do 19. 3. 2009 (štvrtok)
Odovzdanie príspevku do tlače     do 26. 3. 2009 (štvrtok)
Konferencia IIT.SRC 29. 4. 2009 (streda)

Termíny treba bezpodmienečne dodržať.

Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Príspevok môže byť prijatý aj iba na ústnu prezentáciu s prípadnou písomnou prezentáciou v zborníku forme rozšíreného abstraktu.

Účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti na IIT.SRC 2009. Najlepší študenti budú ocenení diplomom dekana a vecnými cenami.

 

Viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch súťaže sa nachádzajú na stránkach konferencie IIT.SRC: IIT.SRC 2008, IIT.SRC 2007, IIT.SRC 2006, IIT.SRC 2005.

Úspechy našich študentov v tejto súťaži prezentuje Galéria fakulty.

Priebeh IIT.SRC 2006 zachytený fotoobjektívom, ako i predchádzajúce ročníky, nájdete vo Fotogalérii fakulty (IIT.SRC 2006: prezentácie, vyhodnotenie, rôzne;    IIT.SRC 2005).

IIT.SRC 2008 zachytený fotoaparátom M. Bielikovej najdete v jej galérii