Prejsť na obsah
IIT.SRC

Študentská vedecká konferencia
zameraná na informatiku a informačné technológie

      
Informatics and Information Technologies
Student Research Conference

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave poriada študentskú vedeckú konferenciu zameranú na informatiku a informačné technológie – IIT.SRC 2008, ktorá sa bude konať

30. apríla 2008

Cieľom konferencie je prezentácia výskumných projektov študentov informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia.


Program konferencie>>>             Programátorská súťaž>>>             Aktuálne informácie>>>


Konferencia sa uskutočňuje v troch kategóriách:

 • bakalárske projekty
 • magisterské/inžinierske projekty
 • doktorandské projekty

a v rámci kategórií najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • informatika
 • softvérové inžinierstvo
 • informačné systémy
 • počítačové systémy
 • počítačové siete
 • umelá inteligencia
 • počítačová grafika a multimédiá
 • webové technológie

Projekty sa na konferencii prezentujú formou príspevku v anglickom jazyku (rozsahu max. 8 strán) v predpísanom formáte.

Dôležité termíny:
Zaslanie abstraktu do 20. 2. 2008 (streda)
Zaslanie príspevku - pozor, zmena termínu do 27. 2. 2008
do   1. 3. 2008
(streda)
(sobota)
Informácia o výsledku posudzovania príspevku   do 20. 3. 2008 (štvrtok)
Odovzdanie príspevku do tlače - pozor, zmena termínu     do 30. 3. 2008
do 27. 3. 2008
(nedeľa)
(štvrtok)
Konferencia IIT.SRC 30. 4. 2008 (streda)

Termíny treba bezpodmienečne dodržať.

Príspevky bude posudzovať programový výbor konferencie. Prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie.

Účastníci konferencie dostanú certifikát o účasti na IIT.SRC 2008. Najlepší študenti budú ocenení diplomom dekana a vecnými cenami.

 

Viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch súťaže sa nachádzajú na stránkach konferencie IIT.SRC: IIT.SRC 2007, IIT.SRC 2006, IIT.SRC 2005.

Úspechy našich študentov v tejto súťaži prezentuje Galéria fakulty.

Priebeh IIT.SRC 2006 zachytený fotoobjektívom, ako i predchádzajúce ročníky, nájdete vo Fotogalérii fakulty (IIT.SRC 2006: prezentácie, vyhodnotenie, rôzne;    IIT.SRC 2005).