Prejsť na obsah
IIT.SRC

Podpora prezentovania výsledkov výskumu

Získané granty 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY v spolupráci so spoločnosťami Softec, spol. s r. o. a Centaur, a. s. vyhlasuje súťaž pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia na FIIT STU v Bratislave o cestovný grant na prezentáciu výsledkov výskumu.

Cieľom súťaže je podporiť študentov prvého a druhého stupňa v účasti a prezentovaní výsledkov výskumu na medzinárodných vedeckých podujatiach. Víťazi získajú grant na podporu prezentáciu výsledkov svojho výskumu do výšky 500 eur. Grant je určený na pokrytie cestovných nákladov a ubytovania.

 

Podmienky súťaže

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia, ktorí majú prijatý článok na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2020.
  2. Prihlášky sa podávajú do 5. mája 2020 do 14.00 hod. 9. júna 2020, 23.59 hod. elektronickou poštou na organizačné oddelenie (K. Mršková, katarina.mrskova[at]stuba.sk, predmet správy: „IIT.SRC 2020 cestovny grant“).
  3. Študent sa prihlasuje vyplnením prihlášky podľa priloženého formulárat a odovzdaním aktuálnej verzie článku podľa požiadaviek medzinárodného vedeckého podujatia, na ktorom článok má byť prezentovaný.
  4. Študent musí mať súhlas spoluautorov a supervízora svojho článku prijatého na IIT.SRC 2020, ako aj vedúceho grantu, z ktorého sa uhradí zvyšok nákladov.
  5. Vyplatenie grantu sa realizuje vo forme štipendia pred uskutočnením podujatia na základe potvrdenia o prijatí článku a dohody o vycestovaní, ktorú študent uzavrie s fakultou.
  6. Študent, ktorý získa štipendium je povinný najneskôr mesiac po uskutočnení prezentácie predložiť
    1. správu z cesty, ktorej súčasťou je prehľad použitia grantu,
    2. krátky článok do univerzitného časopisu o skúseností s vlastnou prezentáciou na medzinárodnom vedeckom podujatí.